Zaproszenie na III edycję Katowickich Spotkań Psychometrycznych

III Katowickie Spotkania Psychometryczne
11-13 października 2017

Tematyka kolejnych, III Spotkań, koncentrować się będzie wokół problematyki trafności testów psychologicznych oraz zagadnień istotnie powiązanych z tą problematyką. Od szeregu już lat kwestia trafności testów, czyli – najogólniej – uwarunkowań zasadności interpretacji wyników testowych w zakładanym kierunku (nadawania im określonego znaczenia psychologicznego), początkowo nie traktowana przez psychometrię z należytą uwagą (np. Klasyczna Teoria Testów skupiała się głównie na rzetelności testów), stanowi obecnie jeden z jej wiodących wątków teoretycznych i praktycznych. Wystarczy wspomnieć w tym kontekście m.in. o kolejnych aktualizacjach Standards for Educational and Psychological Testing [Standardów dla testów stosowanych w psychologii i pedagogice] (AERA, APA, NCME, 1999 [wyd. pol. 2006]; 2014), czy o takich publikacjach, jak The Concept of Validity: Revisions, New Directions, and Applications (Lissitz, ed., 2009) lub Frontiers of Test Validity Theory: Measurement, Causation, and Meaning (Markus & Borsboom, 2013).

Spodziewamy się zatem, iż w konferencji po raz kolejny wezmą udział reprezentanci wszystkich tych wiodących ośrodków naukowych w kraju, w których uprawiana i rozwijana jest problematyka psychometryczna.

Podsumowanie II edycji Katowickich Spotkań Psychometrycznych

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim gościom za obecność i wspaniałe dyskusje. Podczas trzech dni obrad mieliśmy możliwość wysłuchania niezwykle fascynujących wystąpień o założeniach i mitach w psychometrii. Pierwsza sesja poświęcona mitycznej roli alfy Cronbacha przyniosła wiele intelektualnych uniesień (a przy okazji upewniliśmy się w dyskusji, że Richardson była mężczyzną! :)). Kolejne dni pozwoliły nam na odkrycie problemów i nieporozumień współczesnej psychometrii w odniesieniu do zagadnień rzetelności i trafności.

Niezwykle cieszy nas wszechobecna dyskusja naukowa, którą można było usłyszeć nie tylko w czasie na to wyznaczonym po wystąpieniach uczestników konferencji, ale również w rozmowach kuluarowych w trakcie całego wydarzenia.

Z niecierpliwością czekamy na kolejne wydarzenie z cyklu, które odbędzie się już w 2017 roku, 11-13 października! Zapraszamy!